неделя, 9 март 2014 г.

Cute as a button

I told you,  I worked in different way - no one kit this time. Except three paper packs, I made digital alphabet set, with buttons! Sewing button alphabet: all caps letters A-Z, multi-colored alpha sets includes: blue and pink, all files are on 6" PNG files and all created at 300 dpi.
The whole set you can find:
- at my shop Design On A Lara, you will get the full digital alphabet set for you to use on your computer to design your scrapbook pages, photo cards, greeting cards, announcements, invitations, and you are only limited by your imagination! 
- for FREE now! at Artscow crapbook kits can be used in photo books, calendars, and other photo gifts. Just click "Add to My Kits", it will show up in both "My Kits" and Silverlight Photobook Designer's Kits section. Therefore, add your favorite free kits to "My Kits", they will be free for lifetime in your account. Even the kits designers change to paid kits later, it will still remain free in your account.
For FREEBIE I have prepared for you basis for my button alpha kit - 4 sewing buttons in blue and 4 in pink.
----------------------------------------------

Ами казах ви, че няма нито един обичаен дигитален комплект този път. Освен трите пакета с хартии, направих и един комплект дигитална азбука, със зашити копчета! Тя включва всички букви от A до Z, в два цвята - син и розов, 6" PNG файлове и 300 dpi.
Целия комплект можете да намерите в:
- моят магазин Design On A Lara, където ще получите целия комплект, за да го използвате на вашия компютър. Да правите скрапбук страници, фото картички, покани, фото книги, покани.
- и безплатен за сега, в Artscow - там можете да го използвате, за да си направите фото книги, календари и други фото подаръци. Само кликнете на бутона "Add to My Kits" и комплекта ще се появи в "My Kits" and Silverlight Photobook Designer's Kits. След като го добавите към вашите комплекти докато е безплатен, той остава такъв завинаги, дори и дизайнера да го направи платен по нататък.
За FREEBIE този път съм приготвила основата на моят азбучен комплект - 4 зашити копчета в синьо и 4 в розово.

Sewing button alphabetDownload FREEBIE here

Няма коментари:

Публикуване на коментар