петък, 24 май 2013 г.

Честит ден на българската просвета, култура и на славянската писменост! / Happy Day of Bulgarian Education and Culture and Cyrillic alphabet!

Честит празник на буквите!
Освен, за да честитя този хубав български празник, днес искам и да почерпя (макар и виртуално), за моя Рожден Ден! Днес добавям още една годинка житейски стаж и съм приготвила малко нетрадиционна почерпка, използвайки символите от Глаголицата и Кирилицата!А в следващите няколко линка, можете да си ги свалите в PDF формат:

And in the next few links, you can download them in PDF format:

Glagolitic script - 3 inches circles

Cyrillic script - 3 inches circles
http://www.4shared.com/office/VlgctR4-/Кирилица_Alpha_1PDF.html
http://www.4shared.com/office/z32yzxEa/Кирилица_Alpha_2PDF.html
http://www.4shared.com/office/NIwSYpJg/Кирилица_Alpha_3PDF.html
 
Св.Св. Кирил и Методий, създали първообраза - Глаголицата - на българската писменост, която е и славянска писменост. Глаголицата претърпява своеобразни промени, докато се оформи в сегашния си вид - Кирилица.

Имаме прекрасна азбука, в която всяка една буква си има и някакво значение, или съдържание:
Азъ, буки, виде, глаголь, добро, есть, живите, зела, земля, иже, и, како, люди, мыслите, нашь, онь, покой, рцы, слово, твердо, оникь, укъ, фертъ, херъ, отъ, цы, червь, ша, ща, еръ, еры, ерь, ять, ю, о, я, кси, пси, вита, ижица.
 
 

Освен това цялата азбука се е учила и произнасяла като Молитва:

Аз Истина Виждам И Правя (и говоря) Добро (Благо). Ако Живеете Знаещи На Земята, Които И Каквито Хора Да Сте, Мислете За Нашият И За Другият Покой. Казвайте Словото Твърдо. Запомни Невернико. Христос, Отца и Червеите, Са, И Ще Бъдат. От Ера В Ера, И В Ерите. Чудо За Теб, И За Мен. И За Всички. За Цезара, И За Кучето. И Така. От Началото До Края. Амин.
-------------------------------------------------------------------

Happy Day of Letters!
Except, congratulations for this fine Bulgarian holiday, today I want to celebrate with you my birthday! Today I add one more life experience and I have prepared a little unconventional treat, using symbols from the Glagolitic script and Cyrillic script!

St. St. Cyril and Methodius who created the prototype of the Bulgarian alphabet- Glagolitic, which is the Slavic alphabet. The Glagolitic alphabet undergoes peculiar changes to form the current form - Cyrillic alphabet.

We have a beautiful alphabet in which each letter has some essence:

Moreover, the entire alphabet is pronounced as Prayer:

Verily I see and do (and speak) Good. Knowing if you live on Earth that and whatever people stay, think about our and other peace. Word says firmly. Remember infidel. Christ, the Father and worms, are and will be. Era by era, and erythematosus. Miracle for you and me. And for all. For Caesar and for the dogs. And so on. From the beginning to the end. Amen.(I am not very sure in my translation)

Източници/ Sources:
wikipedia
http://openom.eu/bg/14931

събота, 18 май 2013 г.

Sweet Dreams in Little Farm!

Здравейте,.....
китовете които ще покажа днес, са готови от преди седмица. От няколко дни се боря със заглавието на тази публикация и като краен резултат просто съчетах имената на двата нови комплекта. (просто от няколко дни творческият процес ми върви трудно)
Първият - ми е любимият:

Hello .....
digital scrapbook kits that will show you today, are ready before a week. For several days I work hard into the title of this post and as a result, I combined just the names of the two new kits. (from a few days my creative process goes hard)
The first - is my favorite:

Little Farm Вторият - Sweet Dreams - съдържа много интересни дигитални хартии и е подходящ, както за момичета, така и за момчета.

Second kit - Sweet Dreams - contains many interesting digital papers and is perfect for both - girls and boys.

Sweet Dreams

Тези две QP страници можете да ги видите и в страницата Freebie Digital Kits и ако ви харесват, да си ги свалите.


You can see these two QP on Freebie Digital Kits and if you like them, you can download!

сряда, 15 май 2013 г.

Готови ли сте за лятнo забавление? / Are you ready for summer fun?

   Искам да споделя с вас някои от моите нови шаблони на нещо много лятно ... бански...за плажа!

   I want to share with you some of my new design templates on something very summerly... bikini (swimsuit)...for beach!
   В процес на работа съм, рисунките от моите тениски, да се появят върху други неща. И обратното, моите дигитални творения - върху дрехи!

П.П. За сега повечето от шаблоните с мои дигитални китове, можете да намерите ТУК!


   I am in work process most of the pictures from my hand paint t-shirts to found on other things. And back, my digital creations - on clothes!

P.S. Up to now most of my design templates, you can find HERE!