понеделник, 31 март 2014 г.

Last day Birthday Party

Hi everyone,
Something winter, something spring and something summer today! Joyful summer kit is freebie today. And today is a final day of my long blog birthday party! I will say tomorrow who three person win 10$ gift card. Enjoy my last freebie kit and don`t forget to check my weekly freebie HERE.
----------------------------------------------

Здравейте всички,
след зимния и пролетния кит, днес е ред на нещо лятно - Joyful summer. А днес е и последния ден от моят дълъг блогорожден ден! Насладете се на моят днешен безплатен кит и не забравяйте да проверявате за седмичните такива ТУК.


Joyful Summer

Download free kit link are expired


If you missed some, you can find it at my shop DesignOnALara and buy it with 22% discount (use coupon code BLOGBP2, valid to 31march for all listings)
-------------------------------------------------

Ако сте пропуснали нещо, в моят магазин DesignOnALara ще можете да си го закупите с 22% намаление (използвайте кода за намаление BLOGBP2, валиден до 31 март)

неделя, 30 март 2014 г.

Birthday Party Day 16

For today I share something spring - Easter pendant alphabet in 6 colors.
The pack is FREE (here) and in ARTSCOW (crapbook kits can be used in photo books, calendars, and other photo gifts. Just click "Add to My Kits", it will show up in both "My Kits" and Silverlight Photobook Designer's Kits section. Therefore, add your favorite free kits to "My Kits", they will be free for lifetime in your account. Even the kits designers change to paid kits later, it will still remain free in your account), but if you missed it in next 24 hours, you can find it at my shop DesignOnALara and buy it with 22% discount (use coupon code BLOGBP2, valid to 31march for all listings)!
---------------------------------------------------

Днес ще споделя нещо пролетно - Великденска азбука в 6 цвята
Целия комплект е безплатен тук и в  ARTSCOW (там можете да го използвате, за да си направите фото книги, календари и други фото подаръци. Само кликнете на бутона "Add to My Kits" и комплекта ще се появи в "My Kits" and Silverlight Photobook Designer's Kits. След като го добавите към вашите комплекти докато е безплатен, той остава такъв завинаги, дори и дизайнера да го направи платен по нататък), но ако сте го пропуснали, в моят магазин DesignOnALara ще можете да си го закупите с 22% намаление (използвайте кода за намаление BLOGBP2, валиден до 31 март)!


Easter pendant alphabet in 6 colors
Download freebie link is expired


After my post, in comments write, which set you choose for next daily freebie! This one, which is top rated, will be free in next  day! And don`t forget for three most active participants, will have 10$ gift card for one of my shops, by your choice!
The rules are the same - one of my digital goods of your choice, absolutely free for 24 hours.
-----------------------------------------------------

След моята публикация, в коментарите можете да изберете следващия комплект, които бихте искали да е безплатен. Този които е посочен най-много пъти ще е следващ! И не забравяйте, че за тримата най-активни ще има 10$ gift card, за който и да е от моите магазини!
Правилата са същите - един комплект, избран от вас и безплатен за 24 часа.


P.P: Except this alpha set at Artscow have 2 other free kits for Easter!
-----------------------------------------------------

Освен този комплект с азбуката в Artscow има още два безплатни комплекта на Великденска тема!

Bunny Loves You                                 Easter Papers

Party Day 15

Something winter, with Christmas spirit...Christmas Papers.
................................................

Нещо зимно, с коледен дух...Коледни хартии.

Christmas Papers
Download link is expired

go to: Birthday Party Day 16

петък, 28 март 2014 г.

Party Day 14

Your wish is fulfilled! And today you get two alphabets. They are parts from old kits and only for you, still not available for sale at my shop!
----------------------------------
Вашето желание е изпълнено! И за днес получавате две азбуки. Те са част от стари комплекти и са само за вас, все още не са на разположение за продажба в магазина ми!

Love alphabet-heart shape letters
Freebie link is expired
Red White Scalop Heart alphabet
Freebie link is expired

After my post, in comments write, which set you choose for next daily freebie! This one, which is top rated, will be free in next  day! And don`t forget for three most active participants, will have 10$ gift card for one of my shops, by your choice!
The rules are the same - one of my digital goods of your choice, absolutely free for 24 hours. For more info read this post!
Don`t forget if you missed it, go in my shop and buy it with 22% discount (use coupon code BLOGBP2, valid to 31march for all listings)!
Don`t forget to write me which set you choose for tomorrow freebie!
-------------------------------------------------------

Днес е наред дигитална изненада избрана от мен. И аз ще споделя с вас Colorful Celebration! След моята публикация, в коментарите можете да изберете следващия комплект, които бихте искали да е безплатен. Този които е посочен най-много пъти ще е следващ! И не забравяйте, че за тримата най-активни ще има 10$ gift card, за който и да е от моите магазини!
Правилата са същите - един комплект, избран от вас и безплатен за 24 часа. За повече инфо прочетете този пост!
Не забравяйте ако сте го пропуснали, в моят магазин ще можете да си го закупите с 22% намаление (използвайте кода за намаление BLOGBP2, валиден до 31 март)!
Пишете ми кой избирате за утре!

четвъртък, 27 март 2014 г.

Blog Birthday Party Day 13

Today free kit is selected by me. And I will share Colorful Celebration!
After my post, in comments write, which set you choose for next daily freebie! This one, which is top rated, will be free in next  day! And don`t forget for three most active participants, will have 10$ gift card for one of my shops, by your choice!
The rules are the same - one of my digital goods of your choice, absolutely free for 24 hours. For more info read this post!
Don`t forget if you missed it, go in my shop and buy it with 22% discount (use coupon code BLOGBP2, valid to 31march for all listings)!
Don`t forget to write me which set you choose for tomorrow freebie!
-------------------------------------------------------

Днес е наред дигитална изненада избрана от мен. И аз ще споделя с вас Colorful Celebration! След моята публикация, в коментарите можете да изберете следващия комплект, които бихте искали да е безплатен. Този които е посочен най-много пъти ще е следващ! И не забравяйте, че за тримата най-активни ще има 10$ gift card, за който и да е от моите магазини!
Правилата са същите - един комплект, избран от вас и безплатен за 24 часа. За повече инфо прочетете този пост!
Не забравяйте ако сте го пропуснали, в моят магазин ще можете да си го закупите с 22% намаление (използвайте кода за намаление BLOGBP2, валиден до 31 март)!
Пишете ми кой избирате за утре!


Colorful Celebration
Download Freebie links are expired

go to: Party Day 14

сряда, 26 март 2014 г.

The party continues Day 12

Hi, the party continues with Day 12, today is the order of:
------------------------------------
Здравейте, продължавам с ден 12, днес е ред на:


Shabby Painted Wood Background papers
Download freebie is expired

After my post, in comments write, which set you choose for next daily freebie! This one, which is top rated, will be free in next  day! And don`t forget for three most active participants, will have 10$ gift card for one of my shops, by your choice!
The rules are the same - one of my digital goods of your choice, absolutely free for 24 hours. For more info read this post!
Don`t forget if you missed it, go in my shop and buy it with 22% discount (use coupon code BLOGBP2, valid to 31march for all listings)!
----------------------------------------------------

След моята публикация, в коментарите можете да изберете следващия комплект, които бихте искали да е безплатен. Този които е посочен най-много пъти ще е следващ! И не забравяйте, че за тримата най-активни ще има 10$ gift card, за който и да е от моите магазини!
Правилата са същите - един комплект, избран от вас и безплатен за 24 часа. За повече инфо прочетете този пост!

И не забравяйте ако сте го пропуснали, в моят магазин ще можете да си го закупите с 22% намаление (използвайте кода за намаление BLOGBP2, валиден до 31 март)!

вторник, 25 март 2014 г.

Party Day 11

Today I share my kit Love, at the wish of you.
1,2,3 - Love, In Love and Everybody Loves
Love kit is full. From other two kits, I share my favorite quick page.
Love
Download link is expired   In Love
Download link is expired

     Everybody Loves
Download link is expired

The rules are the same:
To the end of the month, every day I will post one of my digital goods of your choice, absolutely free for 24 hours.
After my post, in comments write, which set you choose for next daily freebie! This one, which is top rated, will be free in next  day!
The game begins today and end 31 march.
And for three most active participants, will have 10$ gift card!
The whole set is free for 24 hours links are expired. Or if you missed it, go in my shop and buy it with 22% discount (use coupon code BLOGBP2, valid to 31march for all listings)!
----------------------------------------------------------

Правилата са същите:
Всеки ден до края на месеца ще публикувам по един безплатен комплект по ваш избор, от моите комплекти. Ще е безплатен 24 часа. Като в коментарите след ежедневният пост, можете да изберете кой да е комплекта за следващия ден. Печели естествено този с най-много гласове.
Играта приключва на 31 март.
И трите най-активно гласували, ще спечелят 10$ гифт карта.
Целият комплект ще е безплатен за 24 часа. А ако го пропуснете, в моят магазин ще можете да си го закупите с 22% намаление (използвайте кода за намаление BLOGBP2, валиден до 31 март)!

понеделник, 24 март 2014 г.

Day 10, paper pack again!

Hi, today is the order of:
------------------------------------
Здравейте, днес е ред на:


Wooden Textured Papers
Download FREEBIE link is expired

The rules are the same:
To the end of the month, every day I will post one of my digital goods of your choice, absolutely free for 24 hours.
After my post, in comments write, which set you choose for next daily freebie! This one, which is top rated, will be free in next  day!
The game begins today and end 31 march.
And for three most active participants, will have 10$ gift card!
The whole set is free for 24 hours links are expired. Or if you missed it, go in my shop and buy it with 22% discount (use coupon code BLOGBP2, valid to 31march for all listings)!
----------------------------------------------------------

Правилата са същите:
Всеки ден до края на месеца ще публикувам по един безплатен комплект по ваш избор, от моите комплекти. Ще е безплатен 24 часа. Като в коментарите след ежедневният пост, можете да изберете кой да е комплекта за следващия ден. Печели естествено този с най-много гласове.
Играта приключва на 31 март.
И трите най-активно гласували, ще спечелят 10$ гифт карта.
Целият комплект ще е безплатен за 24 часа. А ако го пропуснете, в моят магазин ще можете да си го закупите с 22% намаление (използвайте кода за намаление BLOGBP2, валиден до 31 март)!

неделя, 23 март 2014 г.

Party Day 9

Today I will be brief, because all afternoon I rode bicycle with my two kids. And I`m tired, very tired :)
----------------------------------------------------
Днес ще бъда кратка, защото цял следобед карах колело с децата. И съм уморена, мноооого уморена.


Ombre Inked Papers
Download FREEBIE link is expired

After my post, in comments write, which set you choose for next daily freebie! This one, which is top rated, will be free in next  day! And don`t forget for three most active participants, will have 10$ gift card for one of my shops, by your choice!
The rules are the same - one of my digital goods of your choice, absolutely free for 24 hours. For more info read this post!
Don`t forget if you missed it, go in my shop and buy it with 22% discount (use coupon code BLOGBP2, valid to 31march for all listings)!
----------------------------------------------------

След моята публикация, в коментарите можете да изберете следващия комплект, които бихте искали да е безплатен. Този които е посочен най-много пъти ще е следващ! И не забравяйте, че за тримата най-активни ще има 10$ gift card, за който и да е от моите магазини!
Правилата са същите - един комплект, избран от вас и безплатен за 24 часа. За повече инфо прочетете този пост!
И не забравяйте ако сте го пропуснали, в моят магазин ще можете да си го закупите с 22% намаление (използвайте кода за намаление BLOGBP2, валиден до 31 март)!

събота, 22 март 2014 г.

Next Day 8

By your wish today - Family Heritage!
-------------------------
По ваше желание  - Family Heritage!


Family Heritage
Download link is expired

After my post, in comments write, which set you choose for next daily freebie! This one, which is top rated, will be free in next  day! And don`t forget for three most active participants, will have 10$ gift card for one of my shops, by your choice!
The rules are the same - one of my digital goods of your choice, absolutely free for 24 hours. For more info read this post!
Don`t forget if you missed it, go in my shop and buy it with 22% discount (use coupon code BLOGBP2, valid to 31march for all listings)!
----------------------------------------------------

След моята публикация, в коментарите можете да изберете следващия комплект, които бихте искали да е безплатен. Този които е посочен най-много пъти ще е следващ! И не забравяйте, че за тримата най-активни ще има 10$ gift card, за който и да е от моите магазини!
Правилата са същите - един комплект, избран от вас и безплатен за 24 часа. За повече инфо прочетете този пост!
И не забравяйте ако сте го пропуснали, в моят магазин ще можете да си го закупите с 22% намаление (използвайте кода за намаление BLOGBP2, валиден до 31 март)!

петък, 21 март 2014 г.

Party Day 7

Hi,
today is the order of Wedding Day digital kit! After my post, in comments write, which set you choose for next daily freebie! This one, which is top rated, will be free in next  day! And don`t forget for three most active participants, will have 10$ gift card for one of my shops, by your choice!
The rules are the same - one of my digital goods of your choice, absolutely free for 24 hours. For more info read this post!
Don`t forget if you missed it, go in my shop and buy it with 22% discount (use coupon code BLOGBP2, valid to 31march for all listings)!
Next free kit will be Family Heritage kit, write me which set you choose for next daily freebie!
-------------------------------------------------------

Здравейте,
днес е наред комплекта  Wedding Day! След моята публикация, в коментарите можете да изберете следващия комплект, които бихте искали да е безплатен. Този които е посочен най-много пъти ще е следващ! И не забравяйте, че за тримата най-активни ще има 10$ gift card, за който и да е от моите магазини!
Правилата са същите - един комплект, избран от вас и безплатен за 24 часа. За повече инфо прочетете този пост!
Не забравяйте ако сте го пропуснали, в моят магазин ще можете да си го закупите с 22% намаление (използвайте кода за намаление BLOGBP2, валиден до 31 март)!
Следващия комплект ще бъде Family Heritage kit, пишете ми кой избирате за след него!


Wedding Day
Download FREEBIE links are expired, or buy at Design On A Lara

Next Day 8

четвъртък, 20 март 2014 г.

And Day 6

Yesterday I made a promise to share something new, with you! This is my new digital paper set perfect for digital and tragitional scrapbooking. Pack includes 20 knit textured papers! The pack is FREE (exept here) and in ARTSCOW (crapbook kits can be used in photo books, calendars, and other photo gifts. Just click "Add to My Kits", it will show up in both "My Kits" and Silverlight Photobook Designer's Kits section. Therefore, add your favorite free kits to "My Kits", they will be free for lifetime in your account. Even the kits designers change to paid kits later, it will still remain free in your account), but if you missed it in next 24 hours, you can find it in my shop DesignOnALara and buy it with 22% discount (use coupon code BLOGBP2, valid to 31march for all listings)!
Day 7 freebie will be Wedding Day kit! Don`t forget to write in comments, which kit (from all my creations) you choose for next daily freebie!
Read rules HERE
---------------------------------------------------

Вчера ви обещах, че днес ще споделя нещо ново. И това е моят най-нов дигитален комплект с хартии, идеален за традиционен или дигитален скрапбукинг. Той включва 20 текстурирани, като плетиво хартии! Целия комплект е безплатен тук и в  ARTSCOW (там можете да го използвате, за да си направите фото книги, календари и други фото подаръци. Само кликнете на бутона "Add to My Kits" и комплекта ще се появи в "My Kits" and Silverlight Photobook Designer's Kits. След като го добавите към вашите комплекти докато е безплатен, той остава такъв завинаги, дори и дизайнера да го направи платен по нататък), но ако сте го пропуснали, в моят магазин DesignOnALara ще можете да си го закупите с 22% намаление (използвайте кода за намаление BLOGBP2, валиден до 31 март)!
За утре по ваше желание Wedding Day и в коментарите може да споделите кой друг, бихте желали!
Правилата прочетете ТУК


Knit Pattern Papers
Download links are expiredсряда, 19 март 2014 г.

The party continues Day 5

By your wish today - For Mom with Love! For tomorrow I prepared something new, little surprise! But you write in comments, which set you choose for next daily freebie!
Don`t forget if you missed it, go in my shop and buy it with 22% discount (use coupon code BLOGBP2, valid to 31march for all listings)!

Read rules HERE
-------------------------------------------------------------------

По ваше желание днес - For Mom with Love! А за утре съм ви приготвила нещо ново, малка изненада! Но можете да ми пишете в коментарите, кое е вашето следващо желание!
И не забравяйте ако сте го пропуснали, в моят магазин ще можете да си го закупите с 22% намаление (използвайте кода за намаление BLOGBP2, валиден до 31 март)!

Правилата можете да прочетете ТУК

For Mom with Love


links are expired

Party Day 6

вторник, 18 март 2014 г.

Blog Birthday Party Day 4

Hi,
today is the order of Milk Foam digital kit! After my post, in comments write, which set you choose for next daily freebie! This one, which is top rated, will be free in next  day! And don`t forget for three most active participants, will have 10$ gift card for one of my shops, by your choice!
The rules are the same - one of my digital goods of your choice, absolutely free for 24 hours. For more info read this post!
----------------------------------------------------

Здравейте,
днес е наред комплекта  Milk Foam! След моята публикация, в коментарите можете да изберете следващия комплект, които бихте искали да е безплатен. Този които е посочен най-много пъти ще е следващ! И не забравяйте, че за тримата най-активни ще има 10$ gift card, за който и да е от моите магазини!
Правилата са същите - един комплект, избран от вас и безплатен за 24 часа. За повече инфо прочетете този пост!


Milk Foam
Download links are expired

Don`t forget if you missed it, go in my shop and buy it with 22% discount (use coupon code BLOGBP2, valid to 31march for all listings)!
----------------------------------------------------

И не забравяйте ако сте го пропуснали, в моят магазин ще можете да си го закупите с 22% намаление (използвайте кода за намаление BLOGBP2, валиден до 31 март)!

понеделник, 17 март 2014 г.

Birthday Party Day 3

Be my guest again. With new free kit in your wish - Colorful Family Tree!
The rules are the same:
From 15 to the end of the month we will celebrate! with one little game. Today and every next day I will post one of my digital goods of your choice, absolutely free for 24 hours.
After my post, in comments write, which set you choose for next daily freebie! This one, which is top rated, will be free in next  day!
The game begins today and end 31 march.
And for three most active participants, will have 10$ gift card!
The whole set is free for 24 hours links are expired. Or if you missed it, go in my shop and buy it with 22% discount (use coupon code BLOGBP2, valid to 31march for all listings)!
----------------------------------------------------------

Бъдете отново мои гости. С новия безплатен дигитален комплект - Colorful Family Tree!
Правилата са същите:
Oт днес до края на месеца ще празнуваме, с една малка игра. Днес и всеки следващ ден, до края на месеца ще поствам по един безплатен комплект по ваш избор, от моите комплекти. Ще е безплатен 24 часа. Като в коментарите след ежедневният пост, можете да изберете кой да е комплекта за следващия ден. Печели естествено този с най-много гласове.
Играта приключва на 31 март.
И трите най-активно гласували, ще спечелят 10$ гифт карта.
Целия комплект ще е безплатен за 24 часа links are expired. А ако го пропуснете, в моят магазин ще можете да си го закупите с 22% намаление (използвайте кода за намаление BLOGBP2, валиден до 31 март)!

 Colorful Family Tree

P.S. Next free kit will be Milk Foam, write me which set you choose for next daily freebie!
------------------------------------------------------

П.П. Следващия комплект ще бъде Milk Foam, пишете ми кой избирате за след него!

неделя, 16 март 2014 г.

Birthday Party Day 2

The party continues!


Bokeh Paper Pack

I copy the rules of my last publication:
From 15 to the end of the month we will celebrate! with one little game. Today and every next day I will post one of my digital goods of your choice, absolutely free for 24 hours.
After my post, in comments write, which set you choose for next daily freebie! This one, which is top rated, will be free in next  day!
The game begins today and end 31 march.
And for three most active participants, will have 10$ gift card!

Today freebie is my new paper pack, enjoy it!

The whole set is free for 24 hours link is expired and to 29 march at Artscow, scrapbook kits can be used in photo books, calendars, and other photo gifts. Just click "Add to My Kits", it will show up in both "My Kits" and Silverlight Photobook Designer's Kits section. Therefore, add your favorite free kits to "My Kits", they will be free for lifetime in your account. Even the kits designers change to paid kits later, it will still remain free in your account.
---------------------------------------------------------

Oт днес до края на месеца ще празнуваме, с една малка игра. Днес и всеки следващ ден, до края на месеца ще поствам по един безплатен комплект по ваш избор, от моите комплекти. Ще е безплатен 24 часа. Като в коментарите след ежедневният пост, можете да изберете кой да е комплекта за следващия ден. Печели естествено този с най-много гласове.
Играта приключва на 31 март.
И трите най-активно гласували, ще спечелят 10$ гифт карта.

Днес безплатен е най-новият ми комплект.

Целия комплект ще е безплатен за 24 часа връзката е изтекла и до 29 март в Artscow там можете да го използвате, за да си направите фото книги, календари и други фото подаръци. Само кликнете на бутона "Add to My Kits" и комплекта ще се появи в "My Kits" and Silverlight Photobook Designer's Kits. След като го добавите към вашите комплекти докато е безплатен, той остава такъв завинаги, дори и дизайнера да го направи платен по нататък.


събота, 15 март 2014 г.

Blog Birthday Party

Hi everyone,
today is the day in which I wrote my first blog post, before 2 year. And from today to the end of the month we will celebrate! with one little game. Today and every next day I will post one of my digital goods of your choise, absolutely free for 24 hours.
After my post, in comments write, which set you choose for next daily freebie! This one, which is top rated, will be free in next  day!
The game begins today and end 31 march.
And for three most active participants, will have 10$ gift card!
Today freebie is my new alphabet set, enjoy it!
--------------------------------------

Здравейте,
на днешният ден точно преди две години написах първия си пост. И от днес до края на месеца ще празнуваме, с една малка игра. Днес и всеки следващ ден, до края на месеца ще поствам по един безплатен комплект по ваш избор, от моите комплекти. Ще е безплатен 24 часа. Като в коментарите след ежедневният пост, можете да изберете кой да е комплекта за следващия ден. Печели естествено този с най-много гласове.
Играта приключва на 31 март.
И трите най-активно гласували, ще спечелят 10$ гифт карта.
Днес безплатен е най-новият ми комплект.

Bokeh Alphabet


The whole set is free for 24 hours link is expired and to 29 march at Artscow, scrapbook kits can be used in photo books, calendars, and other photo gifts. Just click "Add to My Kits", it will show up in both "My Kits" and Silverlight Photobook Designer's Kits section. Therefore, add your favorite free kits to "My Kits", they will be free for lifetime in your account. Even the kits designers change to paid kits later, it will still remain free in your account.
--------------------------------------------

Целия комплект ще е безплатен за 24 часа връзката е изтекла и до 29 март в Artscow там можете да го използвате, за да си направите фото книги, календари и други фото подаръци. Само кликнете на бутона "Add to My Kits" и комплекта ще се появи в "My Kits" and Silverlight Photobook Designer's Kits. След като го добавите към вашите комплекти докато е безплатен, той остава такъв завинаги, дори и дизайнера да го направи платен по нататък.

сряда, 12 март 2014 г.

Fun Faces

Hi,
"without kit" time continues, now with Fun Animal Faces digital clip art set. 15 high quality (300 dpi) PNG printable digital elements, include faces of chicken, sheep, goat, giraffe, lion, elephant, hippo, tiger, pig, panda, zebra, giraffe, koala, monkey! This animals clip art is perfect for scrapbooking, card making, invitations, photo books, stickers...All files are on 6" PNG files.
The whole set is for sale at my shop Design On A Lara and for FREE now! at Artscow.
I have prepared for you FREEBIE - 6 round stickers (1inch, 300dpi, png files) and one printable jpg file.
------------------------------------------------

Здравейте,
"без нито един комплект" продължава, сега с Fun Animal Faces дигитална графична колекция. 15 висококачествени файла в PNG формат, включващи лицата на пиле, овца, коза, жираф, лъв, слон, хипопотам, тигър, прасе, панда, зебра, жираф, коала и маймунка!
Тази графична колекция е идеална за дигитален скрапбукинг, правене на картички, покани, фото книги, стикери... Всички файлове са на 6 "PNG файлове.
Целият комплект се продава в магазина ми Design On A Lara и безплатно сега! в Artscow
А съм приготвила за вас Freebie - 6 кръгли стикера (2,5см, 300dpi, PNG файлове), както и един JPG файл за печат.

Fun Animal Faces

Download FREEBIE here

- at my shop Design On A Lara, you will get the full digital alphabet set for you to use on your computer / в моят магазин ще получите целия комплект, за да го използвате на вашия компютър
-  at Artscow crapbook kits can be used in photo books, calendars, and other photo gifts. Just click "Add to My Kits", it will show up in both "My Kits" and Silverlight Photobook Designer's Kits section. Therefore, add your favorite free kits to "My Kits", they will be free for lifetime in your account. Even the kits designers change to paid kits later, it will still remain free in your account / в Artscow само кликнете на бутона "Add to My Kits" и комплекта ще се появи в "My Kits" and Silverlight Photobook Designer's Kits. След като го добавите към вашите комплекти докато е безплатен, той остава такъв завинаги, дори и дизайнера да го направи платен по нататък

неделя, 9 март 2014 г.

Cute as a button

I told you,  I worked in different way - no one kit this time. Except three paper packs, I made digital alphabet set, with buttons! Sewing button alphabet: all caps letters A-Z, multi-colored alpha sets includes: blue and pink, all files are on 6" PNG files and all created at 300 dpi.
The whole set you can find:
- at my shop Design On A Lara, you will get the full digital alphabet set for you to use on your computer to design your scrapbook pages, photo cards, greeting cards, announcements, invitations, and you are only limited by your imagination! 
- for FREE now! at Artscow crapbook kits can be used in photo books, calendars, and other photo gifts. Just click "Add to My Kits", it will show up in both "My Kits" and Silverlight Photobook Designer's Kits section. Therefore, add your favorite free kits to "My Kits", they will be free for lifetime in your account. Even the kits designers change to paid kits later, it will still remain free in your account.
For FREEBIE I have prepared for you basis for my button alpha kit - 4 sewing buttons in blue and 4 in pink.
----------------------------------------------

Ами казах ви, че няма нито един обичаен дигитален комплект този път. Освен трите пакета с хартии, направих и един комплект дигитална азбука, със зашити копчета! Тя включва всички букви от A до Z, в два цвята - син и розов, 6" PNG файлове и 300 dpi.
Целия комплект можете да намерите в:
- моят магазин Design On A Lara, където ще получите целия комплект, за да го използвате на вашия компютър. Да правите скрапбук страници, фото картички, покани, фото книги, покани.
- и безплатен за сега, в Artscow - там можете да го използвате, за да си направите фото книги, календари и други фото подаръци. Само кликнете на бутона "Add to My Kits" и комплекта ще се появи в "My Kits" and Silverlight Photobook Designer's Kits. След като го добавите към вашите комплекти докато е безплатен, той остава такъв завинаги, дори и дизайнера да го направи платен по нататък.
За FREEBIE този път съм приготвила основата на моят азбучен комплект - 4 зашити копчета в синьо и 4 в розово.

Sewing button alphabetDownload FREEBIE here

петък, 7 март 2014 г.

1, 2, 3 Paper Packs

Last days I worked in different way. And I have no one kit, but three paper packs. And two other things, more for them in next post! I made QP freebies for you with one paper from every set. Embellishments in these quick pages are from old kits, but used in new designs! All paper sets are free at Artscow, or if you want to download them in your computer, buy in my shop Design On A Lara. For FREEBIES go on page Freebie Digital Kits!
----------------------------------------------

Последните дни работех върху нещо друго. И нямам нито един комплект, а само три с дигитални хартии. И две други, но за тях повече в следващия пост! Направих QP freebies с лист хартия, от всеки един комплект. А елементите са от стари комплекти, но в нов дизайн. Естествено безплатни в Artscow или можете да си ги закупите в моя магазин  Design On A Lara. За FREEBIES отидете на страница Freebie Digital Kits!

Fishbone Papers

Download QP HERE

Shabby Paint Wood Papers

Download QP HERE

Wooden textured Papers

Download QP HERE