неделя, 26 януари 2014 г.

Family Heritage

I was said you in my last post, for little surprise! And this is one QP, for easy to make your your family tree! This page is a part of 8 other, arrange in kit named Family Heritage.
You can easy print these scrap pages in Artscow, now entire kit is for free. Or to buy it and to use on your computer (if you don't use any graphic program, you can make your page using Word - I will show you How? in next post).
-------------------------------------------------

Казах ви в предишен пост, че съм ви приготвила изненада! И тя е една готова страничка, за да си направите лесно Родословно Дърво! Тази страница, заедно със  други, е част от кита Семейно Наследство.
Можете лесно да си принтирате тези страници в Artscow, сега я кит е безплатен. Или да се го купите (ако не владеете някоя графична програма, в следващия пост ще ви покажа как да се справите с принтирането само с Word).
Download your surprise QP HERE

Find your Half


Hi,
It`s time to post two qp`s made with my last kits. And of course, if you like this qp`s go for entire free kit at Artscow (to 1 feb), or buy it at Design On A Lara on half price now (with coupon code VALENTINE2014).
----------------------------------------------------------------------

Здравейте,
дойде време да постна и двете готови странички, направени с последните два комплекта. Ако ви харесат, може да използвате безплатно целия кит в Artscow (до 1 февр.), или да си то купите сега на половин цена в(с купона VALENTINE2014).

Love You
click on page for download


Emerald Love
click on page for download

четвъртък, 23 януари 2014 г.

Love Season

Love Season is open! 
Hello there, today I have 2 new kits to share that I have made for St.Valentine. I am prepared and QPs with these kits, but I will post them in next days (because I have a little surprise for you). These kits are free in Artscow. And they are in my shop, of course.

    Emerald Love                                                     Love You

Thank you so much for visiting me. I hope you have a lovely month!
-----------------------------------------

Любовния сезон е открит!
Здравейте, днес искам да споделя с вас, моите два комплекта, които направих за Свети Валентин. Приготвила съм и 2 QPs, но тях ще ти видите в следващите дни, заедно с малка изненада. И двата комплекта са безплатни в Artscow, а можете да ги откриете и в моя магазин.
Благодаря ви, че ме посетихте и ви пожелевам един чудесен месец!

четвъртък, 16 януари 2014 г.

Hot with Milk Foam

May be this kit is not so hot, because I made it before few days. But still now I did QP with it. This kit is a smooth transition, between winter season and holidays, and coming St. Valentine`s Day. Entire kit in Design On A Lara, in Artscow free to 18 jan and free QP for you!
---------------------------------------------

Може би не е чак толкова нов, но чак сега успях да направя QP с него. Този кит е опит за плавен преход между зимния сезон и празниците, и идващия празник - Св. Валентин. Целия кит можете да откриете в Design On A Lara, в Artscow безплатен до 18 ян. и свободна QP, която направих за вас!

Milk Foamчетвъртък, 9 януари 2014 г.

Happy New Year again!

Technically, the Chinese New Year doesn't start until Jan. 31, 2014, but I like to welcome the coming year a bit earlier! The year of the blue wooden horse! I prep this kit to honor the animal that symbolizes the coming year, based on the Chinese astrological calendar. The coming year is the year of the horse – or, more precisely, the year of the blue wooden horse. Green, blue and yellow are all supposed to be lucky colors. Enjoy my kit: in my shop for personal use, free to 18 jan in Artscow and my free QP!
-------------------------------------------------------------------

Технически, китайската Нова година няма да започне до 31-ви Януари 2014, но аз искам да приветствам следващата година малко по-рано! Годината на синия дървения кон! Аз подготвих този комплект в чест на животното, което символизира тази година, въз основа на китайския астрологичен календар. Следващата година е годината на коня - или, по-точно, годината на синия дървен кон. Зелено, синьо и жълто би трябвало да са щастливите цветове според астролозите. Насладете се на моя комплект: в моя магазин за лична употреба, свободен до 18-ти януари в Artscow и свободната QP!

Blue Wooden Horseсъбота, 4 януари 2014 г.

Dear Santa...

Yes, I know it's only January. But, I want to tell you about Christmas wishes to my daughter. In her letter to Santa, she wanted only cooking stuff: silicone pads, stirrers, brushes and other things.
To start from the beginning, she bakes! From about two years she cooked - desserts and doughs. And actually she is pretty good at it. And from this summer somewhere, she wants to help her to make her own culinary blog. But only now,  the blog is a fact. My help is limited to the design.

Her work is still at the beginning. But if you're curious, look at the Еasy and Tasty.
-----------------------------------------------

Да, знам че е едва януари. Обаче, искам да ви разкажа за коледните желания на дъщеря ми. В нейното писмо до Дядо Коледа, тя си пожела всякакви готварски нещица: силиконови подложки, бъркалки, четки и други неща.
Да започна от начало, тя пече! От около две години бърка усилено всякакви десерти и теста. И всъщност е доста добра в това. А от лятото някъде е замрънкала, да и помогна да си направи свой кулинарен блог. Чак сега обаче блога е факт. Моята помощ обаче, се изчерпва с дизайна.

Нейното произведение, все още е в началото. Но ако ви е любопитно, надникнете в Лесно и Вкусно.

http://easyandtastywithme.blogspot.com/

сряда, 1 януари 2014 г.

Happy New Year! Честита Нова Година!

Hi! Happy New Year!

I wish you one very lucky new year!

And give you 2 freebies from my last 2 kits. Hurry up, they are free in Artscow to 04 jan. Or buy them in DesignOnALara now with 80% discount (with this coupon code - 2014YEAR).
First freebie - 2 clip masks - is from kit - Love and Happy (and QP from the same kit). May be is too early, but this kit is perfect for St. Valentine!
The other freebie is from - Waiting for you. This kit is for pregnancy and new born! And this QP is for baby boy.
---------------------------------------------------

Здравейте! Честита Нова Година!

Желая ви една много щастлива година!

И малък подарък 2 freebie-та от моите 2 нови комплекта. Побързайте, те са безплатни в Artscow до 4 януари. Или може да си ги купите в DesignOnALara, сега с 80% намаление с кода 2014YEAR.
Първото  freebie са 2 маски от комплекта  Love and Happy (и една QP от същия кит). А другото е от Waiting for you - комплекта е идеален за бременност и новородена. А QP страницата е за момченце!

Waiting for you
Download HERE

Love and Happy
Download HERE
Have a nice day and a nice year! Хубав ден и хубава година!