събота, 22 февруари 2014 г.

Gold and Green

Hi!
Gold and green, do you guessed my new kit theme?
Yes! It`s thematic for St. Patrick`s Day and include: 6 digital papers, 2 linen textured papers with torn edges, 27 PNG digital elements (300 dpi): frames, 2 elves figurines clip art, pot with gold, clovers, shamrock...
This kit is available in my shop DesignOnALara and at Artscow - for free to 1 march (go to see another free kits).
I have free QP for you, оf course.
......................................................................

Здравейте!
Златно и зелено, досещате ли се каква е темата на този комплект?
Да! Той е тематичен за деня на Св. Патрик и включва: 6 дигитални хартии, 2 хартии с ленена текстура и скъсани ръбове, 27 елемента на прозрачен фон: рамки, 2 елфически фигури, гърненце със злато, детелини....
Комплекта е наличен в моя магазин DesignOnALara и в Artscow - безплатен до 1 март (разгледайте и другите безплатни комплекти).
Имам и QP за вас, разбира се.

St.Patric`s Day

Download QP HERE

Няма коментари:

Публикуване на коментар