четвъртък, 9 януари 2014 г.

Happy New Year again!

Technically, the Chinese New Year doesn't start until Jan. 31, 2014, but I like to welcome the coming year a bit earlier! The year of the blue wooden horse! I prep this kit to honor the animal that symbolizes the coming year, based on the Chinese astrological calendar. The coming year is the year of the horse – or, more precisely, the year of the blue wooden horse. Green, blue and yellow are all supposed to be lucky colors. Enjoy my kit: in my shop for personal use, free to 18 jan in Artscow and my free QP!
-------------------------------------------------------------------

Технически, китайската Нова година няма да започне до 31-ви Януари 2014, но аз искам да приветствам следващата година малко по-рано! Годината на синия дървения кон! Аз подготвих този комплект в чест на животното, което символизира тази година, въз основа на китайския астрологичен календар. Следващата година е годината на коня - или, по-точно, годината на синия дървен кон. Зелено, синьо и жълто би трябвало да са щастливите цветове според астролозите. Насладете се на моя комплект: в моя магазин за лична употреба, свободен до 18-ти януари в Artscow и свободната QP!

Blue Wooden HorseНяма коментари:

Публикуване на коментар