вторник, 10 декември 2013 г.

Christmas Lights ;)

I am decided all titles of this month to include word "Christmas" in the title! ; ) This time match the title of the new digital kit - Christmas Lights ahead where. Now I post QP freebie, created with this new kit. But I am thought of one game, which I will start after few days.

As usual, you can find kits at:
- DesignOnALara -if you want to buy full kit
- Artscow you can use them for free (now and forever), if you add them to your favorites kits, while they are free (until 8 December)
- in Freebie Digital Kits you can download other freebies
----------------------------------------

Решила съм всички заглавия през декември, да съдържат думата "Коледа" в заглавието си! Заглавието съвпада със заглавието на новия кит - Christmas Lights ahead where. За сега публикувам само една  QP, направена с новия комплект. Обаче, съм замислила една игра, която се надявам, да стартирам до дни.

Както обикновено, можете да намерите комплектите в:
- DesignOnALara - можете да си купите целия комплект
- Artscow, можете да ги използвате безплатно (сега и завинаги), ако ги добавите към вашите любими комплекти докато са безплатни (до 8 декември)
- и на страницата Freebie Digital Kits можете да видите и други безплатни неща

Christmas Lights ahead where


Download HERE

Няма коментари:

Публикуване на коментар