сряда, 17 юли 2013 г.

Дигитален скрапбукинг / Digital scrapbooking

Дигитален скрапбукинг...Всъщност не съм сигурна, че когато започнах да правя дигитални фоторамки, знаех че това изкуство се нарича дигитален скрапбукинг. Започнах през 2005г. (дъщеря ми беше на три и току що се беше родил сина ми), с тоновете техни снимки. По това изкуство се запалих, ровейки се из форумите на BG-Mamma ( ТУК можете да разгледате актуалната тема в момента). А огромното количество произведения съм организирала в също огромно количество фотокниги. Освен фотокнигите, имам отпечатени тениски, чанти, портмонета, часовник, канвас, постери, календари и други неща (и едни джапанки дори).А тези двете са най-пресните: пазарска чанта и гигантски размер портмоне за дъщеря ми.
 Дигитален скрапбукинг - това е начин за правене на произведения на изкуството, чрез комбинирането на различни графични елементи, с помощта на  компютър, цифрови снимки и софтуерна програма - основните софтуерни програми, които обикновено се използват, са Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Corel Paintshop Pro и Gimp.

Digital Scrapbooking kits (дигиталните скрапбукинг комплекти) са на разположение за закупуване и изтегляне от много сайтове. Комплектите съдържат графики (
обикновено се състоят от комбинация от фонови изображения и "изрязани" изображения) и са тематично и цветово координирани. Сваленият комплект може да се използва отново и отново, да се правят нови страници в рамките на софтуерната програма, която сте решили да използвате, обикновено в комбинация със собствени семейни снимки.
Digital scrapbook kits или дигиталните скрапбук комплекти се изтеглят от интернет и се съхраняват на вашия компютър (или външен носител). Те могат да бъдат платени или безплатни (freebie). Също така могат да са: от изцяло координирани пълни комплекти - до quick pages (QP) бързи страници, в които трябва само да добавите лични снимки, за да довършите страницата. Kits (комплектите) са лицензирани по различен начин. Някои комплекти ще бъдат изцяло безвъзмездни, при други производителя може да ограничи използването само за лични цели. Някои може конкретно, да забрани продажбата на търговски поздравителни картички и
тагове, които могат да бъдат направени с техните комплекти. Лицензите могат да варират според комплекта, дори и от един и същ производител, често се изисква даването на кредит - името на автора, за да покаже, че техните графични елементи са били използвани в ново произведение.
Някои хора комбинират дигитален скрапбукинг с традиционен - това, което е известно като Hybrid Scrapbooking.  И включва създаването на оформления на компютъра с помощта на дигитални комплекти, които ще бъдат отпечатани и в съчетание с традиционни материали, като например: копчета, панделки и други елементи.
Да се върнем отново на дигиталния скрапбукинг - вашите дигитални произведения можете, да отпечатите на снимка, за да ги сложите в албум, или направо да ги оформите във фотокнига, да ги запишете на цифров носител или да ги публикувате в някоя уеб-галерия.


Източник: Wikipedia
--------------------------------------------------------
Digital scrapbooking ...I'm not really sure when I started making digital photo frames, I knew that this art is called digital scrapbooking. I started in 2005. (my daughter was three and just had been born my son) with tons of their pictures. I was impressed in this art from forums of BG-Mamma (bulgarian site for pregnancy and childcare). A huge amount of artwork, I also organized in a huge amount of photobooks. Except photobooks, I designed and printed t-shirts, bags, purses, watch, canvas, posters, calendars and other things (and even one flip flops). And these are the newest: shopping bag and giant size purse for my daughter.

Digital scrapbooking is the term for the creation of a new 2D artwork by re-combining various graphic elements. It is a form of scrapbooking that is done using a personal computer, digital or scanned photos and computer graphics software. It is a relatively new form of the traditional print scrapbooking.

Digital scrapbooking kits are available to purchase and download at many websites that specialize in the craft. Kits contain graphics and word-art and are usually themed and color-coordinated. They usually consist of a mix of background images and "cut out" images. Once a kit has been download to the computer, it can then be used over and over again to make new scrapbook pages (scrapbook layouts) within the software program that one chooses to use, often in combination with the users's own family photographs.

Kits are sometimes licensed differently from the sort of traditional royalty-free stock of the sort that can be purchased per-item at online stock photography sites. Some kit packs will be wholly royalty-free, but some kit makers may restrict usage to non-commercial work only. Some may specifically forbid the sale of commercial greetings cards and gift tags that may be made with their kits. Licencing may vary from kit to kit, even from the same maker. Some kits include re-colored public domain material. In contrast to stock, creators of digital scrapbooking kits often require a credit or byline to indicate that their image elements have been used in a new creation.

Some artistic individuals combine digital scrapbooking with traditional scrapbooking to create what's known as hybrid scrapbooking. Hybrid scrapbooking involves creating layouts on the computer using digital supplies that will then be printed and combined with traditional supplies such as buttons, ribbons and other elements.

Digital scrapbooking software

The main software programs that are typically used are Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Filter Forge, Corel Paintshop Pro and Gimp. Journaling is done within the software programs to accompany images and to create digital storybooks, or scrapbooks, which are then published in photo books via various popular print-on-demand services, printed and added to traditional scrapbooks, burned to CDs or posted on the Web.

Digital scrapbooking supplies

Digital scrapbooking supplies are downloaded from the Internet and then stored on a computer or external hardrive, DVD or CD media to be used as needed. There are paid and free digital scrapbooking supplies available. The supplies range from full coordinated kits containing papers, embellishments and ribbons to create unique layout pages, to "quick pages", flattened files containing page layout templates that have already been designed and only need personal photos added to them to complete the page.


Source: Wikipedia

2 коментара:

  1. Винаги е интересно да притежаваш нещо уникално, като тази чанта и портмоне, например. Знам от собствен опит, имала съм тениски с индивидуални надписи, винаги шеговити и е много приятно :)

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. Да, така е! С времето, обаче става доста пристрастяващо :)

      Изтриване