събота, 15 юни 2013 г.

Свърши се за тази година! / Oh! It's over for this year!

Най-накрая!
Месец май ми е любимият в годината, вече е зелено, приятно топло и все още не е горещо. Но да не се разсейвам...
Това ми е най-, ама наистина най-натоварения месец ( даже по-натоварен и от декември). Кръстила съм го рожден месец!
Лудницата стартира още на 1 май с рождения ден на мъжът ми, следван от рождения ден на племенница1(3.05), след това имам една дълга пауза от седем дни до рождения ден на племенница2 (10.05)(на същата дата е и кумата). На 16.05 празнува рожден ден и сестра ми племенница 2 и 3 са нейните девойки) и следващ е моя на 24 (както знаете). На 30 е племенница3, ама не е последна! Месеца ми малко се разтегля и на 3.06 празнува баща ми. И последна на 6.06 е дъщеря ми!
Ох, мисля, че успях да не пропусна никой!

Та тази седмица си почивах, от понеделник обаче съм отново на линия с двата не много нови дигитални кита и две почти еднакви, но различни тениски!

--------------------------------------------------------------------

Finally!
May is my favorite month of the year, all is green, pleasantly warm and is not still hot. But let's not get distracted ...
This is my really, really the busiest month. I named it - births month!
Madness started on May 1 with the birthday of my husband, followed by my niece(1) birthday on 5/3, then have a long break of seven days to birthday of my niece(2) on 5/10 (on the same date is a birthday to my maid of honor). On 5/16 is a birthday to my sister (niece 2 and 3 are her little girls) and then on 24 (as you know) is my birthday. On 30 celebrate my niece(3), but she is not the last! The month is a little stretch and on 3.06 celebrated my father. And last on 6:06 is my daughter`s birthday!
Oh, I think I  I didn't miss anyone!

So after week resting, though this monday I`m back with two not very new digital kits and two almost identical but different t-shirts!

Няма коментари:

Публикуване на коментар