събота, 18 май 2013 г.

Sweet Dreams in Little Farm!

Здравейте,.....
китовете които ще покажа днес, са готови от преди седмица. От няколко дни се боря със заглавието на тази публикация и като краен резултат просто съчетах имената на двата нови комплекта. (просто от няколко дни творческият процес ми върви трудно)
Първият - ми е любимият:

Hello .....
digital scrapbook kits that will show you today, are ready before a week. For several days I work hard into the title of this post and as a result, I combined just the names of the two new kits. (from a few days my creative process goes hard)
The first - is my favorite:

Little Farm Вторият - Sweet Dreams - съдържа много интересни дигитални хартии и е подходящ, както за момичета, така и за момчета.

Second kit - Sweet Dreams - contains many interesting digital papers and is perfect for both - girls and boys.

Sweet Dreams

Тези две QP страници можете да ги видите и в страницата Freebie Digital Kits и ако ви харесват, да си ги свалите.


You can see these two QP on Freebie Digital Kits and if you like them, you can download!

Няма коментари:

Публикуване на коментар