вторник, 30 април 2013 г.

Нещо старо, в нов вариант! / Something old, in new look!

На пръв поглед, рисуването върху текстил и дигиталния скрапбукинг, трудно имат нещо общо. Обаче, в новите два дигитални кита успях да ги докосна. Част от рисунките с малко дигитална обработка, можете да откриете като елементи. Открийте приликите...

At first look have not matches between painting on textile and digital scrapbooking, . However, in the two new digital kit I could unite them. Some of my drawings, with a little digital processing, can be found as elements in my digital scrapbook kit. Find the similarities between ...


Sea Veiw


Tropical Summer
 
 


И използваните тениски: / And t-shirts which I used:

Няма коментари:

Публикуване на коментар