четвъртък, 19 април 2012 г.

Въртележка! Carousel!

Малко поизчезнах! Да работя не съм спирала, обачееее...
Имам доста готови нови неща, обаче...(обещавам утре да ги снимам)
Е не може, да не ви се е случвало, да имате сто неща за вършене и да се въртите около оста си, и да не знаете кое да подхванете първо. Ами такава ми е ситуацията!
Бавно, но славно!

I disappeared for short, but I'm not stop working...
I have a lot of new things ready, but ... (I promise tomorrow to photograph them)
Well you know - to have a hundred things to do and to rotate around yourself. I don`t know what to do first . Well this is my situation!

Slowly, but gloriously!

Няма коментари:

Публикуване на коментар